Dijaško delo

Dijaško delo in študentsko delo je začasno in občasno delo, ki ga opravljajo dijaki, študenti in ostali udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja. Osebe, ki želijo opravljati dijaško delo ali študentsko, morajo imeti veljaven status dijaka oziroma študenta, in sicer v Republiki Sloveniji. To delo pa lahko opravljajo tudi osebe s statusom udeleženca v izobraževanju odraslih (vendar morajo biti mlajše od 26 let) in se izobraževati po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja.

dijaško delo

Naj še omenimo, da lahko študentsko oziroma dijaško delo opravljajo tudi tisti, ki so zaključili srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na fakulteto ali visokošolski zavod pridobili status študenta; državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki imajo status dijaka ali študenta v tujini ter nekateri študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v RS. Vedite, da dijaki in študenti, ki opravljajo dijaško delo ali študentsko, ne smejo biti zaposleni ali pa vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Za opravljanje dela potrebuješ napotnico

Poleg tega je za opravljanje dijaškega dela potrebno ustrezno izpolniti napotnico s strani delodajalca, ki začasna in tudi občasna dela posredujejo. Točno takšna oblika je izredno pomembna, saj omogoča dijakom in študentom pridobivanje delovnih izkušenj ter obenem dodaten zaslužek v času izobraževanja, delodajalcem pa omogoča izbiro in selekcijo prihodnjih kadrov ter delovno silo, ki še omogoča fleksibilno pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

napotnica za delo

Za opravljanje dijaškega dela potrebuješ napotnico

Kot smo že omenili, lahko študentsko ali dijaško delo osebe opravljajo le na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti začasnega in občasnega dela. To so seveda študentski servisi. Študent oziroma dijak ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice.

napotnica

Slednja se mu izda tudi v elektronski obliki in mora biti tudi elektronsko podpisana s strani posrednika in delodajalca. Seštevek števila dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega, ki ga evidentira delodajalec, mora biti enak skupnemu številu opravljanju ur začasnega in občasnega dela na napotnici. Na podlagi predpisov s tega področja, morajo delodajalci upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let itd.). 

3 stvari, ki so pomembne za delodajalca

Poudarimo lahko, da so pri zaposlovanju mladih na trgu dela za delodajalce pomembne tri bistvene značilnosti mladih, in sicer: njihovo znanje, delovne izkušnje in sociokulturni kapital. Glede na to, da danes znanje precej hitro zastari, je bistveno, da na trg delovne sile mladi vstopijo takoj po končanem izobraževanju, zato je njihova najbolj pomembna prednost predvsem sveže znanje. Obenem pa so pomembne tudi spretnosti in kompetence, ki jih mladi v sodobni družbi lahko pridobivajo s pomočjo izobraževanja, kot je recimo: uporaba računalnika in interneta, komunikacijske spretnosti, sporazumevanje v tujih jezikih, mobilnost in še veliko več.

Kaj delodajalci iščejo pri mladih

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili študentski servis, kjer lahko dijaki in študenti ter ostali spremljajo prosta delovna mesta. V kolikor želite izvedeti več informacij o tej tematiki, vas prijazno vabimo, da nadaljujete z branjem. Za vas smo tokrat pripravili veliko zanimivega in aktualnega!

Dijaško delo Mjob

Mjob je mlado in dinamično podjetje, ki omogoča kakovostne storitve na trgu študentskega dela. Poleg tega skrbijo tudi za dobrobit njihovih članov in poslovnih partnerjev. Pohvalijo se lahko z izredno široko mrežo poslovalnic po celotni Sloveniji. Ves čas pa svojo ponudbo tudi širijo in sledijo osnovnemu poslanstvu kvalitetnega dela z mladimi, ki se na svoji študentski poti srečujejo s prvimi oblikami zaposlitve. Mjob študentski servis se trenutno lahko pohvali z več kot 50.000 uporabniki po celotni državi! Ravno to jih navdaja z željo, da bi bodo tudi v prihodnosti prizadevali delati le še boljše in bodo sledili viziji: postati najboljši študentski servis tako za študente kot podjetja.

Dijaško delo

Kakšne so prednosti zate?

Pa naj vam predstavimo še nekaj glavnih prednosti, ki vam jih bo prineslo sodelovanje z Mjobom. Najprej naj omenimo dolgoletno tradicijo in izkušnje, ki so si jih nabrali predvsem s področja posredovanja dela in zaposlitve. Kot smo že omenili, imajo najboljšo pokritost slovenskega prostora s poslovalnicami študentskega servisa (njihove servise boste našli v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Tolminu, Idriji, Celju in še kje drugje).

Mobila aplikacija Mjob

Znani so predvsem po hitrem posredovanju kandidatov za delo, saj dijake in študente o prostih delih obveščajo po SMS-u, elektronski pošti in prek spletne aplikacije Moj Mjob. V njihovem programu je obsežna baza dijakov in študentov, ki iščejo delo.

Pomagajo vam pri iskanju dijaškega dela

Pri iskanju zaposlitve vam v servisih Mjob pomagajo strokovno podkovani in predvsem zelo prijazni zaposleni iz njihovega kadra, ki pa so tudi zelo hitri in prilagodljivi. Pri Mjob-u tudi zelo hitro nakažejo zaslužek članom v celotnem znesku, vnaprej pa vam ponujajo tudi ugodne plačilne pogoje.

Iskanje dijaškega dela

Poslujejo tako z navadnimi in stalnimi napotnicami, ki veljajo celo šolsko leto oziroma do poteka statusa dijaka ali študenta. Pri njih je možno tudi poslovanje preko interneta. Njihova e-poslovalnica je namreč odprta 24 ur dnevno, v njej pa lahko naročate napotnice, pregledujete izplačila, urejate e-račune in še veliko več. Nenehno sledijo spremembam zakonodaje, ki je povezana z dijaškim delom in tudi študentskim. 

Za podjetja

Povzamemo lahko, da je dejavnost Mejob-a posredne oblike, saj se trudijo zadovoljevati potrebe podjetij po začasnih in občasnih delih, ki jih lahko zagotovijo njihovi zvesti člani, torej dijaki in študentje. Tovrstno delo predstavlja veliko prednosti podjetjem pri plačilu, saj kandidata podjetje/organizacija plača po urni postavki, projektih ali pa učinku pri prodaji. Prispevkov pa jim za takšno delo ni potrebno plačevati! To pa je res dobra novica za vsa podjetja.

za podjetja

Kliknete na zgornji odebeljeni napis in si oglejte študentska oziroma dijaška dela na spletni strani servisa Mjob.