Študentsko delo

Študentsko delo nekaterim predstavlja edini prihodek v času študija. Slednji so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na trg dela.

Dijaško delo

Osebe, ki želijo opravljati dijaško delo, morajo imeti veljaven status dijaka. Preveri koliko lahko zasližiš s svojim delom!

two women in suits standing beside wall

Študentski servis

Študentski servis zagotavlja dela za študente in tudi dijake po celotni Sloveniji